Järjestyssäännöt

HILJAISUUSAIKA ON KLO 22.00 – 7.00

Huoneiston haltija on vastuussa talolle aiheuttamastaan vahingosta, joka johtuu asukkaan tai
hänen vieraansa huolimattomuudesta tai tahallisesta tuottamuksesta.

Autoilla pihateille ajaminen on kielletty, huolto- ja hälytysajoa lukuun ottamatta.

Asunnossa tai muissa tiloissa vesijohto- ym. vioista ilmoitetaan heti talonmiehelle tai
asuntotoimistoon.

Ympäristön siisteys edellyttää, että:

  • jätteet viedään niille varatuille paikoille
  • tavaroiden säilyttämistä pihoilla vältetään
  • polkupyöriä, suksia ym. ei säilytetä seinustoilla
  • koiria ym. kotieläimiä ei päästetä irralleen ulkona
  • koira-aitauksia ei saa rakentaa pihoille
  • eläinten ”jätökset” siivotaan
  • jokainen vuokralainen huolehtii piha-alueen puhtaanapidosta (nurmikon leikkaus, roskien kerääminen, lumen poisto oman huoneiston kohdalta)

Yhteisissä tiloissa ja asunnoissa on avotulen käyttö kielletty. Yhteisissä tiloissa ei saa
säilyttää hajua tai makua levittäviä aineita, eikä sellaista mikä syttymis- tai räjähdysalttiina
voi vaarantaa paloturvallisuutta.

Wc:n kautta viemäreihin ei saa laittaa sopimattomia ja tukkeuttavia jätteitä.

Muutettaessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuukausi.
Irtisanomispäivä lasketaan kuukauden viimeisestä päivästä. Muutettaessa on koko asunto
siivottava. Mikäli asuntoa ei ole siivottu, siivouksesta laskutetaan erikseen.

Järjestyssäännöt jätetään pois muutettaessa asuntoon.